Audio Archief VBG 'de Schuilplaats'

..tot Uw roem en heerlijkheid...

2015

Downloaden Naam Afspelen Duur
download 2015-12-31 B [Ds. Th. Niemeijer]
Een gouden moment

1:01:20 min
download 2015-12-27 A [Ds. Th. Niemeijer]
Verwondering in Gods huisgezin

53:45 min
download 2015-12-25 A [Ds. Th. Niemeijer]
Davids Zoon lang verwacht

1:08:06 min
download 2015-12-24 B [Ds. Th. Niemeijer]
God gaf Zijn Zoon

1:00:00 min
download 2015-12-20 B [Zondagsschoolleiding]
Kerstfeest van de Zondagsschoiol

55:34 min
download 2015-12-20 A [Ds. J.A. Malgo]
de Genade van God is verschenen voor alle mensen

57:47 min
download 2015-12-13 B [Ds. Th.Niemeiujer]
Meeleven in Gods huisgezin

28:17 min
download 2015-12-13 Aa [Ds. Th. Niemeijer]
Bruikbaar in het Huisgezin van God

34:53 min
download 2015-12-06 B [Ds. Th.Niemeijer]
Brood genoeg in Gods huisgezin.

43:41 min
download 2015-12-06 A [Ds. Th. Niemeijer]
Nieuw leven in Gods huisgezin

43:09 min
download 2015-11-29 B [Ds. W.H. Munters]
Kust de Zoon

50:54 min
download 2015-11-29 A [Ds. J. van der Zeeuw]
Slechts in Jezus vind ik rust

54:43 min
download 2015-11-22 B [Ds. Th.Niemeijer]
Van crisis tot Christus

1:08:54 min
download 2015-11-22 A [Ds. Th.Niemeijer]
Veilig in Gods huisgezin

54:25 min
download 2015-11-15 B [Br. H. de Ruiter]
Levende hoop

49:15 min
download 2015-11-15 A [Ds. J.A. Malgo]
De grootheid van God en de nietigheid van de mens.

53:18 min
download 2015-11-08 B [Rene Wichers]
Alleen door Jezus in Gods huisgezin

51:29 min
download 2015-11-08 A [Ds. Th. Niemeijer]
Liefde in Gods huisgezin

51:28 min
download 2015-11-01 B [Ds. Th. Niemeijer]
Aan tafel met Gods huisgezin

49:37 min
download 2015-11-01 A [Br. B. Staal]
De gelijkenis van de ponden.

48:42 min
download 2015-10-25 B [Ds. Th. Niemeijer]
Vluchten kan niet meer

1:12:32 min
download 2015-10-25 A [Ds.Th. Niemeijer]
Opgroeien in Gods huisgezin

59:43 min
download 2015-10-18 B [Ds. M. Penning]
Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien.

48:28 min
download 2015-10-18 A [Ev. J. Brunt]
Wijsheid in de eindtijd.

1:17:35 min
download 2015-10-11 A [Ds. Th.Niemeijer]
Orde in Gods huisgezin

47:27 min
download 2015-10-04 B [ds.Th. Niemeijer]
Gods plan met Israel

55:36 min
download 2015-10-04 A [ds.Th.Niemeijer]
we zijn op weg

44:22 min
download 2015-09-27 B [Ds. Th. Niemeijer]
Zie, Ik maak alle dingen nieuw

1:15:15 min
download 2015-09-27 A [ds.Th. Niemeijer]
Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam

47:48 min
download 2015-09-20 B [Br. H. de Ruiter]
Meer dan overwinnaars

48:42 min
download 2015-09-20 A [Ev. T.van Ommen]
De Goede Herder

53:14 min
download 2015-09-13 A [ds. Th. Niemeijer]
In Gods Huisgezin (startzondag)

26:15 min
download 2015-09-06 B [Ds. Th. Niemeijer]
onze dankzegging aan de Here Jezus

27:19 min
download 2015-09-06 A [Ds. Th.Niemeijer]
Her Huis van God

52:57 min
download 2015-08-30 B [Ds. Th.Niemeijer]
De Heilige Geest op zoek naar De Bruid

55:04 min
download 2015-08-30 A [Ds. W.H. Munters]
Al wat je nodig hebt

47:19 min
download 2015-08-23 A [Ds. Th. Niemeijer]
Christus en de Gemeente: Bruidegom en Bruid.

48:03 min
download 2015-08-16 B [Ev. G. Beking]
U voegt ons samen tot het huisgezin van God

1:00:22 min
download 2015-08-16 A [Ds. G. Leuvenink]
Lessen in Dicipelschap

1:10:15 min
download 2015-08-09 A [Ds. Th. Niemeijer
De Gemeente van Christus is een levend lichaam

58:38 min
download 2015-08-02 B [Ds. Th. Niemeijer]
Het offeren

34:36 min
download 2015-08-02 A [Ds. Th. Niemeijer]
Het ontstaan van de gemeente

59:08 min
download 2015-07-26 B [Br. J.N. Noordman]
Wandelen met God

58:00 min
download 2015-07-26 A [Ev. F. ter Velde]
De Here is mijn herder

54:16 min
download 2015-07-19 B [Br. B. Staal]
Het koninkrijk der hemelen

47:19 min
download 2015-07-19 A [Ev. T. van Ommen]
Standhouden in deze eindtijd

50:48 min
download 2015-07-12 A [Ds. J.A. Malgo]
De gelijkenis van de ponden

56:37 min
download 2015-07-05 B [Ds. Th. Niemeijer]
Maar wat ik heb geef ik u

50:58 min
download 2015-07-05 A [Ds.Th. Niemeijer]
Het ware brood uit de hemel

45:03 min
download 2015-06-28 B [Ds. Th. Niemeijer]
China als opkomende wereldmacht

1:17:52 min
download 2015-06-28 A [Ds. Th.Niemeijer]
De nieuwe levenswandel

57:03 min
download 2015-06-21 B [br. D. van Genderen]
Vestig uw hoop op de genade

1:02:27 min
download 2015-06-21 A [br. S.Ketelaar]
Samen op weg

29:00 min
download 2015-06-14 A [Ds. Th. Niemeijer]
Hoedt de kudde Gods

45:45 min
download 2015-06-07 B [ds. Th. Niemeijer]
Stromen van Levend Water

31:51 min
download 2015-06-07 A [ds. Th.Niemeijer]
In Christus een nieuwe schepping

46:21 min
download 2015-05-31 B [Ds. W.H. Munters]
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u

48:59 min
download 2015-05-31 A [Ds. J. van der Zeeuw]
Jezus aan de rechterhand van de Vader gezeten

47:18 min
download 2015-05-24 B [Ds. Th. Niemeijer]
Pinksteren, wat moet je ermee?

1:18:42 min
download 2015-05-24 A [Ds. Th. Niemeijer]
Wordt vervuld met de Heilige Geest

57:32 min
download 2015-05-17 B [Ev. G. Beking]
Bij Jezus ben ik veilig in het felst van de strijd

1:01:37 min
download 2015-05-17 A [Ev. P. van Norden]
Opstaan in kracht - Leven door de Geest

43:02 min
download 2015-05-10 B [Ds. Th. Niemeijer]
...en dat in Zijn naam moest gepredikt worden bekering...

46:47 min
download 2014-05-10 A [Ds. Th. Niemeijer]
...stond Hij zelf in hun midden

54:08 min
download 2015-05-03 B [ds.Th. Niemeijer]
En hun ogen werden geopend

34:29 min
download 2015-05-03 A [ds.Th. Niemeijer]
de Emmaüsgangers

44:08 min
download 2015-04-26 B [Ds. Th. Niemeijer]
Jeruzalem: Tempel of moskee?

1:15:50 min
download 2015-04-26 A [Ds. Th. Niemeijer]
Mij is gegeven alle macht

55:36 min
download 2015-04-19 B [Ev.Corné Burger]
Puur

1:18:58 min
download 2015-04-12 A [Ds. Th. Niemeijer]
Geroepen als herder in je gezin

46:15 min
download 2015-04-05 B [Ds. Th. Niemeijer]
Hij is onze Vrede

48:07 min
download 2015-04-05 A [Ds. Th. Niemeijer]
De Eersteling uit de dood [1e Paasdag]

55:19 min
download 2015-03-29 B [ds. W.H. Munters]
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding

49:43 min
download 2015-03-29 A [ds. J. van der Zeeuw]
Hemelse Vrijspraak

53:40 min
download 2015-03-22 B [ ds.Th.Niemeijer en the PetraSingers]
Een leven met passie!

1:14:13 min
download 2015-03-22 A [ds.Th.Niemeijer]
Het lijden van de Here Jezus

1:00:47 min
download 2015-03-15 B [Br. H. Bergstra]
Paulus, Appolos, Priscilla en Aquila

41:55 min
download 2014-03-15 A [Ev. T. van Ommen]
De drie kruisen op Golgotha

50:43 min
download 2015-03-08 B [ds.Th. Niemeijer]
Wanneer kun je Zijn discipel zijn?

1:00:53 min
download 2015-03-08 A [ds.Th.Niemeijer]
Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid straks

56:34 min
download 2015-03-01 B [Ds. Th. Niemeijer]
De zekerheid des geloofs

33:46 min
download 2014-03-01 A [Ds. Th. Niemeijer]
Het (nieuwe) leven door de Geest

1:00:25 min
download 2015-02-22 B [Ds. Th. Niemeijer]
De antichrist, dichterbij dan u denkt

1:19:12 min
download 2015-02-22 A [ds.Th. Niemeijer]
Wat bedoelt God met vasten ?

1:02:03 min
download 2015-02-15 B [Ds. M. Penning]
Josafat: Een koning van Gebed, Geloof en Gezaang

1:03:08 min
download 2015-02-15 A [Ds. J. Malgo]
De beproeving in de woestijn

1:19:20 min
download 2015-02-08 A [Ds. Th. Niemijer]
Johannes in de gevangenis

47:16 min
download 2015-02-01 B [ds.Th. Niemeijer]
Indien Gij Gods Zoon zijt...

1:09:19 min
download 2015-02-01 A [ds.Th. Niemeijer en koor Shalom]
de doop van de Here Jezus

1:21:25 min
download 2015-01-25 B [ds. Th. Niemeijer]
Stil zijn

48:07 min
download 2015-01-25 A [ds. Th. Niemeijer]
Bereid je voor op Jezus' komst

59:57 min
download 2015-01-18 A [P.v.Norden en Metanoia]
Jezus in mij

43:31 min
download 2015-01-11 B [Th. Niemeijer)
Vergelijkingen tussen de tijd van Elia en nu

52:00 min
download 2015-01-11 A [Ds. T. Niemeijer]
Johannes de Doper: De Wegbereider

54:23 min
download 2015-01-04 B [ds. Th. Niemeijer]
In Christus een nieuwe schepping

41:08 min
download 2015-01-04 A [ds.Th. Niemeijer en Shalom]
het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen

1:11:09 min