Audio Archief VBG 'de Schuilplaats'

..tot Uw roem en heerlijkheid...

2015

Downloaden Naam Afspelen Grootte Duur
download 2015-12-31 B [Ds. Th. Niemeijer]
Een gouden moment

112.3 MB 1:01:20 min
download 2015-12-27 A [Ds. Th. Niemeijer]
Verwondering in Gods huisgezin

98.4 MB 53:45 min
download 2015-12-25 A [Ds. Th. Niemeijer]
Davids Zoon lang verwacht

124.7 MB 1:08:06 min
download 2015-12-24 B [Ds. Th. Niemeijer]
God gaf Zijn Zoon

109.9 MB 1:00:00 min
download 2015-12-20 B [Zondagsschoolleiding]
Kerstfeest van de Zondagsschoiol

50.9 MB 55:34 min
download 2015-12-20 A [Ds. J.A. Malgo]
de Genade van God is verschenen voor alle mensen

52.9 MB 57:47 min
download 2015-12-13 B [Ds. Th.Niemeiujer]
Meeleven in Gods huisgezin

25.9 MB 28:17 min
download 2015-12-13 Aa [Ds. Th. Niemeijer]
Bruikbaar in het Huisgezin van God

31.9 MB 34:53 min
download 2015-12-06 B [Ds. Th.Niemeijer]
Brood genoeg in Gods huisgezin.

40 MB 43:41 min
download 2015-12-06 A [Ds. Th. Niemeijer]
Nieuw leven in Gods huisgezin

39.5 MB 43:09 min
download 2015-11-29 B [Ds. W.H. Munters]
Kust de Zoon

93.2 MB 50:54 min
download 2015-11-29 A [Ds. J. van der Zeeuw]
Slechts in Jezus vind ik rust

100.2 MB 54:43 min
download 2015-11-22 B [Ds. Th.Niemeijer]
Van crisis tot Christus

63.1 MB 1:08:54 min
download 2015-11-22 A [Ds. Th.Niemeijer]
Veilig in Gods huisgezin

49.8 MB 54:25 min
download 2015-11-15 B [Br. H. de Ruiter]
Levende hoop

90.2 MB 49:15 min
download 2015-11-15 A [Ds. J.A. Malgo]
De grootheid van God en de nietigheid van de mens.

97.6 MB 53:18 min
download 2015-11-08 B [Rene Wichers]
Alleen door Jezus in Gods huisgezin

94.3 MB 51:29 min
download 2015-11-08 A [Ds. Th. Niemeijer]
Liefde in Gods huisgezin

94.3 MB 51:28 min
download 2015-11-01 B [Ds. Th. Niemeijer]
Aan tafel met Gods huisgezin

90.9 MB 49:37 min
download 2015-11-01 A [Br. B. Staal]
De gelijkenis van de ponden.

89.2 MB 48:42 min
download 2015-10-25 B [Ds. Th. Niemeijer]
Vluchten kan niet meer

132.8 MB 1:12:32 min
download 2015-10-25 A [Ds.Th. Niemeijer]
Opgroeien in Gods huisgezin

109.3 MB 59:43 min
download 2015-10-18 B [Ds. M. Penning]
Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien.

88.7 MB 48:28 min
download 2015-10-18 A [Ev. J. Brunt]
Wijsheid in de eindtijd.

142 MB 1:17:35 min
download 2015-10-11 A [Ds. Th.Niemeijer]
Orde in Gods huisgezin

43.4 MB 47:27 min
download 2015-10-04 B [ds.Th. Niemeijer]
Gods plan met Israel

50.9 MB 55:36 min
download 2015-10-04 A [ds.Th.Niemeijer]
we zijn op weg

40.6 MB 44:22 min
download 2015-09-27 B [Ds. Th. Niemeijer]
Zie, Ik maak alle dingen nieuw

137.8 MB 1:15:15 min
download 2015-09-27 A [ds.Th. Niemeijer]
Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam

43.8 MB 47:48 min
download 2015-09-20 B [Br. H. de Ruiter]
Meer dan overwinnaars

44.6 MB 48:42 min
download 2015-09-20 A [Ev. T.van Ommen]
De Goede Herder

48.7 MB 53:14 min
download 2015-09-13 A [ds. Th. Niemeijer]
In Gods Huisgezin (startzondag)

24 MB 26:15 min
download 2015-09-06 B [Ds. Th. Niemeijer]
onze dankzegging aan de Here Jezus

25 MB 27:19 min
download 2015-09-06 A [Ds. Th.Niemeijer]
Her Huis van God

48.5 MB 52:57 min
download 2015-08-30 B [Ds. Th.Niemeijer]
De Heilige Geest op zoek naar De Bruid

50.4 MB 55:04 min
download 2015-08-30 A [Ds. W.H. Munters]
Al wat je nodig hebt

43.3 MB 47:19 min
download 2015-08-23 A [Ds. Th. Niemeijer]
Christus en de Gemeente: Bruidegom en Bruid.

44 MB 48:03 min
download 2015-08-16 B [Ev. G. Beking]
U voegt ons samen tot het huisgezin van God

110.5 MB 1:00:22 min
download 2015-08-16 A [Ds. G. Leuvenink]
Lessen in Dicipelschap

128.6 MB 1:10:15 min
download 2015-08-09 A [Ds. Th. Niemeijer
De Gemeente van Christus is een levend lichaam

107.4 MB 58:38 min
download 2015-08-02 B [Ds. Th. Niemeijer]
Het offeren

63.4 MB 34:36 min
download 2015-08-02 A [Ds. Th. Niemeijer]
Het ontstaan van de gemeente

108.3 MB 59:08 min
download 2015-07-26 B [Br. J.N. Noordman]
Wandelen met God

106.2 MB 58:00 min
download 2015-07-26 A [Ev. F. ter Velde]
De Here is mijn herder

99.4 MB 54:16 min
download 2015-07-19 B [Br. B. Staal]
Het koninkrijk der hemelen

86.6 MB 47:19 min
download 2015-07-19 A [Ev. T. van Ommen]
Standhouden in deze eindtijd

93 MB 50:48 min
download 2015-07-12 A [Ds. J.A. Malgo]
De gelijkenis van de ponden

103.7 MB 56:37 min
download 2015-07-05 B [Ds. Th. Niemeijer]
Maar wat ik heb geef ik u

93.3 MB 50:58 min
download 2015-07-05 A [Ds.Th. Niemeijer]
Het ware brood uit de hemel

82.5 MB 45:03 min
download 2015-06-28 B [Ds. Th. Niemeijer]
China als opkomende wereldmacht

142.6 MB 1:17:52 min
download 2015-06-28 A [Ds. Th.Niemeijer]
De nieuwe levenswandel

104.5 MB 57:03 min
download 2015-06-21 B [br. D. van Genderen]
Vestig uw hoop op de genade

57.2 MB 1:02:27 min
download 2015-06-21 A [br. S.Ketelaar]
Samen op weg

26.5 MB 29:00 min
download 2015-06-14 A [Ds. Th. Niemeijer]
Hoedt de kudde Gods

83.8 MB 45:45 min
download 2015-06-07 B [ds. Th. Niemeijer]
Stromen van Levend Water

58.3 MB 31:51 min
download 2015-06-07 A [ds. Th.Niemeijer]
In Christus een nieuwe schepping

84.9 MB 46:21 min
download 2015-05-31 B [Ds. W.H. Munters]
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik ook u

89.7 MB 48:59 min
download 2015-05-31 A [Ds. J. van der Zeeuw]
Jezus aan de rechterhand van de Vader gezeten

86.6 MB 47:18 min
download 2015-05-24 B [Ds. Th. Niemeijer]
Pinksteren, wat moet je ermee?

144.1 MB 1:18:42 min
download 2015-05-24 A [Ds. Th. Niemeijer]
Wordt vervuld met de Heilige Geest

105.3 MB 57:32 min
download 2015-05-17 B [Ev. G. Beking]
Bij Jezus ben ik veilig in het felst van de strijd

112.8 MB 1:01:37 min
download 2015-05-17 A [Ev. P. van Norden]
Opstaan in kracht - Leven door de Geest

78.8 MB 43:02 min
download 2015-05-10 B [Ds. Th. Niemeijer]
...en dat in Zijn naam moest gepredikt worden bekering...

85.7 MB 46:47 min
download 2014-05-10 A [Ds. Th. Niemeijer]
...stond Hij zelf in hun midden

99.1 MB 54:08 min
download 2015-05-03 B [ds.Th. Niemeijer]
En hun ogen werden geopend

63.1 MB 34:29 min
download 2015-05-03 A [ds.Th. Niemeijer]
de Emmaüsgangers

80.8 MB 44:08 min
download 2015-04-26 B [Ds. Th. Niemeijer]
Jeruzalem: Tempel of moskee?

138.9 MB 1:15:50 min
download 2015-04-26 A [Ds. Th. Niemeijer]
Mij is gegeven alle macht

101.8 MB 55:36 min
download 2015-04-19 B [Ev.Corné Burger]
Puur

144.6 MB 1:18:58 min
download 2015-04-12 A [Ds. Th. Niemeijer]
Geroepen als herder in je gezin

84.7 MB 46:15 min
download 2015-04-05 B [Ds. Th. Niemeijer]
Hij is onze Vrede

88.1 MB 48:07 min
download 2015-04-05 A [Ds. Th. Niemeijer]
De Eersteling uit de dood [1e Paasdag]

101.3 MB 55:19 min
download 2015-03-29 B [ds. W.H. Munters]
Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding

91 MB 49:43 min
download 2015-03-29 A [ds. J. van der Zeeuw]
Hemelse Vrijspraak

98.3 MB 53:40 min
download 2015-03-22 B [ ds.Th.Niemeijer en the PetraSingers]
Een leven met passie!

135.9 MB 1:14:13 min
download 2015-03-22 A [ds.Th.Niemeijer]
Het lijden van de Here Jezus

111.3 MB 1:00:47 min
download 2015-03-15 B [Br. H. Bergstra]
Paulus, Appolos, Priscilla en Aquila

76.7 MB 41:55 min
download 2014-03-15 A [Ev. T. van Ommen]
De drie kruisen op Golgotha

92.9 MB 50:43 min
download 2015-03-08 B [ds.Th. Niemeijer]
Wanneer kun je Zijn discipel zijn?

111.5 MB 1:00:53 min
download 2015-03-08 A [ds.Th.Niemeijer]
Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlijkheid straks

103.6 MB 56:34 min
download 2015-03-01 B [Ds. Th. Niemeijer]
De zekerheid des geloofs

61.8 MB 33:46 min
download 2014-03-01 A [Ds. Th. Niemeijer]
Het (nieuwe) leven door de Geest

110.6 MB 1:00:25 min
download 2015-02-22 B [Ds. Th. Niemeijer]
De antichrist, dichterbij dan u denkt

145 MB 1:19:12 min
download 2015-02-22 A [ds.Th. Niemeijer]
Wat bedoelt God met vasten ?

113.6 MB 1:02:03 min
download 2015-02-15 B [Ds. M. Penning]
Josafat: Een koning van Gebed, Geloof en Gezaang

115.6 MB 1:03:08 min
download 2015-02-15 A [Ds. J. Malgo]
De beproeving in de woestijn

145.3 MB 1:19:20 min
download 2015-02-08 A [Ds. Th. Niemijer]
Johannes in de gevangenis

86.5 MB 47:16 min
download 2015-02-01 B [ds.Th. Niemeijer]
Indien Gij Gods Zoon zijt...

126.9 MB 1:09:19 min
download 2015-02-01 A [ds.Th. Niemeijer en koor Shalom]
de doop van de Here Jezus

149.1 MB 1:21:25 min
download 2015-01-25 B [ds. Th. Niemeijer]
Stil zijn

88.1 MB 48:07 min
download 2015-01-25 A [ds. Th. Niemeijer]
Bereid je voor op Jezus' komst

109.8 MB 59:57 min
download 2015-01-18 A [P.v.Norden en Metanoia]
Jezus in mij

79.7 MB 43:31 min
download 2015-01-11 B [Th. Niemeijer)
Vergelijkingen tussen de tijd van Elia en nu

95.2 MB 52:00 min
download 2015-01-11 A [Ds. T. Niemeijer]
Johannes de Doper: De Wegbereider

99.6 MB 54:23 min
download 2015-01-04 B [ds. Th. Niemeijer]
In Christus een nieuwe schepping

75.3 MB 41:08 min
download 2015-01-04 A [ds.Th. Niemeijer en Shalom]
het oude is voorbijgegaan, het nieuwe is gekomen

65.1 MB 1:11:09 min