Audio Archief VBG 'de Schuilplaats'

..tot Uw roem en heerlijkheid...

2019

Downloaden Naam Afspelen Duur
download 2019-12-29 B [Ds. G. Tomassen]
Simeon, Gods dienstknecht

58:09 min
download 2019-12-29 A [Ds. H.L. Witmer]
Naam boven alle namen Deel 03 (slot): Jezus = De Naam aanroepen

43:21 min
download 2019-12-25 A [Ds. G. Tomassen]
Het is gebeurd, Jezus is geboren!

1:17:12 min
download 2019-12-24 B [Ds. G. Tomassen]
Vrede?!

1:10:54 min
download 2019-12-22 A [Ds. H.L. Witmer]
Naam boven alle namen Deel 02: Jezus = Geen andere Naam

56:23 min
download 2019-12-15 B [Br. H. de Ruiter]
Gevolgen van de menswording van Jezus

59:56 min
download 2019-12-15 A [Ds. H.L. Witmer]
Naam boven alle namen Deel 01: Jezus = God redt

47:45 min
download 2019-12-08 A [Br. H. de Ruiter]
Verlangend uitzien & Dankbaar terugzien

59:04 min
download 2019-12-01 B [Ds. G. Tomassen]
Een echt feestmaal

48:24 min
download 2019-12-01 A [Ds. G. Tomassen]
Een weg met blijdschap

1:12:14 min
download 2019-11-24 B [Ds. G. Tomassen]
Haggaï Deel 04(slot) - Gods Zegelring

1:06:10 min
download 2019-11-24 A [Br. B. Staal]
Bereikt ons gebed de hemel?

48:59 min
download 2019-11-17 B [Ds. G. Tomassen]
Haggaï Deel 03 - Vanzelfsprekend?!

53:53 min
download 2019-11-17 A [Ds. W.H. Munters]
Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar...

49:14 min
download 2019-11-10 B [Br. J.L. Janse]
Drie marsorders voor het leger van Christus

1:06:11 min
download 2019-11-10 A [Ds. Th. Niemeijer]
Met Jezus wordt alles anders

59:38 min
download 2019-11-03 B [Ds. G. Tomassen]
Haggaï Deel 02 - De heerlijkheid van het huis van de HEERE

35:53 min
download 2019-11-03 A [Br. R.J. Kuipers]
Wie is rechtvaardig?

47:48 min
download 2019-10-27 B [Ds. G. Tomassen]
Gelooft u dat?

1:17:39 min
download 2019-10-27 A [Brs. Edgar en Ruben Bringsken]
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

1:19:37 min
download 2019-10-20 B [Ds. J.van der Zeeuw]
Het Loofhuttenfeest

1:02:47 min
download 2010-10-20 A [Ev. T. van Ommen]
Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht

57:04 min
download 2019-10-13 B [Ds. G. Tomassen]
Verder met Jezus

39:02 min
download 2019-10-13 A [Ds. G. Tomassen]
De rijke jongeling

43:50 min
download 2019-10-06 B [Br. J.J. Frinsel]
Houdt vast

55:09 min
download 2019-10-06 A [Br. B. Staal]
Jezus komt spoedig. Beijver u smetteloos bevonden te worden

49:29 min
download 2019-09-29 B [Ds. G. Tomassen]
Haggaï Deel 01 - Bouwen voor de Heere

1:08:35 min
download 2019-09-29 A [Br. B. Hoekman]
De storm op het meer

1:05:15 min
download 2019-09-22 B [Ds. G. Tomassen]
Gods beloften zijn zekerheid !

1:17:07 min
download 2019-09-22 A [Ds. G. Tomassen]
Hoelang, Heere ?

50:29 min
download 2019-09-15 B [Ds. B. Boer]
Wandelen in gebrokenheid, met de Heere Jezus

1:06:15 min
download 2019-09-15 A [Ds. H.L. Witmer]
Volhouden tot het einde

1:11:44 min
download 2019-09-08 Start [Ds. G. Tomassen]
Eensgezindheid

21:02 min
download 2019-09-01 B [Ds. G. Tomassen]
Verzoening (Intrededienst!)

1:56:26 min
download 2019-09-01 A [Ds. Th. Niemeijer]
Zie, Ik leg Mijn woorden in uw mond!

1:50:41 min
download 2019-08-25 B ruw [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 11: Het Voorhangsel

43:26 min
download 2019-08-25 A ruw [Ev. P. van Norden]
Welke invloed heb je als Cristen?

1:08:09 min
download 2019-08-18 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 10: De tafel met de toonbroden

47:22 min
download 2019-08-18 A [Ds. Th. Niemeijer]
De Trooster is gekomen !

1:00:27 min
download 2019-08-11 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 09 De Kandelaar

33:58 min
download 2019-08-11 A [Br. J.H. Duijker]
De Tempel in stand houden

56:10 min
download 2019-08-04 B [Br. M.M. Berens]
God de Vader heeft zoveel meer te geven!

43:09 min
download 2019-08-04 A [Ev. T. Van Ommen]
De geestelijke wapenrusting

48:58 min
download 2019-07-28 B [Br. J.L. Janse]
Gezond Geestvervuld gemeenteleven!

1:16:10 min
download 2019-07-28 A [Br. M.M. Berens]
Met Jezus altijd een stap verder

1:01:01 min
download 2019-07-21 B [Br. H. de Ruiter]
Oproep tot het Koninkrijk

55:09 min
download 2019-07-21 A [Br. J.H. Duijker]
Opwekking begint in de tempel

55:17 min
download 2019-07-14 B [Ds. H.L. Witmer]
Tabernakel Deel 08 De 5e Dwarsbalk: De eenheid van-in de Geest

43:20 min
download 2019-07-14 A [Ds. G. Leuvenink]
Zoek Mij en Leef

1:05:46 min
download 2019-07-07 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 07:de Dwarsbalken

46:36 min
download 2019-07-07 A [Br. R. Lamain]
Niet heersen maar dienen

37:33 min
download 2019-06-30 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 06: De planken

46:48 min
download 2019-06-30 A [Ds. K. van Velsen]
Doorgaan

1:06:23 min
download 2019-06-23 B [Br. L. Janse]
Een levende hoop

1:18:50 min
download 2019-06-23 A [Br. F. Spee]
Te mooi om waar te zijn

1:12:46 min
download 2019-06-16 B [Ds. W. Munters]
Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest

57:45 min
download 2019-06-16 A [Ds. B. Boer]
Koninkrijk en doop

1:06:08 min
download 2019-06-09 B [Br. R. Kuipers]
Hoe tastbaar is de Heilige Geest?

44:12 min
download 2019-06-09 A [Br. J.J. Frinsel]
Dorst, dorst-lessen en doorgeven

1:15:53 min
download 2019-06-02 B ]Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 04: de dekkleden

45:14 min
download 2019-06-02 A [Br. N. Boeder]
Geen slaaf meer, maar een zoon/dochter!

45:52 min
download 2019-05-26 B [Ds. H.L. Witmer]
Eerst je handen wassen

44:30 min
download 2019-05-26 A [Br. M. Terwel]
De Heer is mijn licht en mijn heil

1:02:31 min
download 2019-05-19 B [Ds. Th. Niemeijer]
Van teleurstelling naar verwondering

53:00 min
download 2019-05-19 A [Br. J.L. Janse]
Sterk in Gods kracht en gerust in Zijn bescherming

1:10:14 min
download 2019-05-12 B [Ev. G. Beking]
Korte overdenking n.a.v. 1Kor.1:1-9

37:19 min
download 2019-05-12 A [Ev. G. Beking]
Samen zijn met Jezus

48:45 min
download 2019-05-05 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 03: Het Brandofferaltaar

39:58 min
download 2019-05-05 A [Br. R.J. Kuipers]
Bevrijding

48:03 min
download 2019-04-28 B [Br. J.J. Frinsel]
Geloven met Thomas, de wanhoop voorbij

1:11:05 min
download 2019-04-28 A [Br. B. Staal]
Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom

50:48 min
download 2019-04-21 B [Ds. H.L. Witmer]
Vrede zij u !

41:50 min
download 2019-04-21 A [Br. N. Boeder]
Een ontmoeting met de opgestane Heer

1:02:58 min
download 2019-04-19 B [Ds. Th. Niemeijer]
Waarom?

43:53 min
download 2019-04-14 B [Br. J.J. Frinsel]
Welke Jezus willen wij zien?

52:33 min
download 2019-04-14 A [Ds. H.L. Witmer]
De nederige Koning

39:39 min
download 2019-04-07 B [Br. B. Reinds]
Terug naar af

1:00:26 min
download 2019-04-07 A [Br. J.L. Janse]
Pesachfeest - Jezus onze Bevrijder

55:24 min
download 2019-03-31 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 02: De Poort

21:18 min
download 2019-03-31 Aa [Br. A. Wagenmakers]
Medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God

1:00:03 min
download 2019-03-24 B [Ds. W.H. Munters]
Komt Hij als dief of als Bruidegom?

1:07:59 min
download 2019-03-24 A [Br. F.J.J. Spee]
Gezegend worden en een zegen zijn

56:42 min
download 2019-03-17 B [Ds. W.H. Munters]
Wat verhindert mij gedoopt te worden?

51:56 min
download 2019-03-17 A [Br. H. de Ruiter]
Jezus moest lijden

40:33 min
download 2019-03-10 B [Ds. J. van der Zeeuw]
Weet God wel wat ik allemaal meemaak?

52:29 min
download 2019-03-10 A [Ds. J. van der Zeeuw]
Lot in Sodom en Sodom in Lot

54:20 min
download 2019-03-03 B [Br. M.M. Berens]
Zijn kracht openbaart zich pas ten volle in zwakheid

48:20 min
download 2019-03-03 A [Br. G. Tomassen]
Het Vaderhuis

48:33 min
download 2019-02-24 B [Ds. H.L. Witmer]
De toestand in de wereld

1:19:58 min
download 2019-02-24 A [Ev. G. Beking]
Dag aan dag..!

51:27 min
download 2019-02-17 B [Br. J.L. Janse]
De soevereiniteit van God

1:16:13 min
download 2019-02-17 A [Ds. G. Leuvenink]
Jezus, Gods Heerlijkheid

1:03:49 min
download 2019-02-10 B [Br. M.M. Berens]
Blijf bidden

42:47 min
download 2019-02-10 A [Br. J.L. Gankema]
Dit is mijn verlangen

46:22 min
download 2019-02-03 B [Ds. H.L. Witmer]
De Tabernakel Deel 01: De omheining

41:19 min
download 2019-02-03 A [Ev. C. Burger]
De HEERE is mijn banier

59:32 min
download 2019-01-27 B [Br. N. Boeder]
Vergeving ontvang je door te geloven in Jezus

1:07:51 min
download 2019-01-27 A [Ds. H.L. Witmer]
Vasten: Hoe staat het met je goede voornemens?

46:38 min
download 2019-01-20 B [Ds. Th. Niemeijer]
Mijn ogen hebben Uw heil gezien

1:00:05 min
download 2019-01-20 A [Br. G.Beking]
...want U bent met mij!

59:55 min
download 2019-01-13 B [Ds. J. Dijkstra]
Van bitter naar beter

36:01 min
download 2019-01-13 A [Br. F.J.J. Spee]
Drie feiten en waarheden n.a.v. Ezechiel 12

53:28 min
download 2019-01-06 B [Br. L. Janse]
Abrahams gezocht

1:02:29 min
download 2019-01-06 A [Br. G. Thomassen]
De maaltijd van de Heere

58:52 min